browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: nøtter

Karpekjør del 9 Selvtillit og sånt

Ja, hva skal man si? Nok en uke gått-som dere kanskje gjetter dere til av mangelen på utropstegn i overskriften har jeg fortsatt ikke fått fisken min. Det mest spennende som skjedde siste uken er at jeg fikk preparert og tatt i bruk Tigernøtter (tigernuts) noe som har høynet håper litt, på tross av den … Continue reading »

Categories: Fiskerapport | Tags: , , , , , , , | Leave a comment