browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: laksefiske

Vossolaksen vender tilbake fra de døde?

Vossolaksen har i mange år vært et tragisk kapittel i norsk Laksehistorie. Oppdrettsnæringen,elveutbygging og flere andre faktorer har holdt en av verdens beste lakseelver for storlaks i kne og vel så det i flere tiår. Den unike grovvokste laksestammen har blitt holdt kunstig i live i genbanken i Eidfjord mens man har prøvd å finne … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , | 1 Comment

Laksefiske i Gaula 2012

Det ble Gaulatur i år igjen heldigvis, og som vanlig spriker meningene i alle retninger før man reiser opp-er det mye fisk, lite fisk? Biter fisken, kommer det for mye eller for lite vann etc etc…jeg har etterhvert lært at det blir så det blir så får man bare fiske deretter… Valdet vi fisker har … Continue reading »

Categories: Fiskerapport | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments