browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: hvordan koke hamp til karpe

Hvordan koke hamp til karpe

Hamp er en viktig del av karpeforet mener jeg-og det mener vel de aller fleste. Det er billig, enkelt å bruke og karper elsker det-det gjør forsåvidt de aller fleste «meitefisker» -om ikke alle. Det beste er å kjøpe i store mengder , koke opp og ha klart-jeg pleier bare fryse i mindre beholdere i … Continue reading »

Categories: Sportsfiske | Tags: , , , , , | Leave a comment