browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: breiflabb

Video: Breiflabbsensasjon

For første gang har man klart å få frem breiflabb i «oppdrett» om man skal kalle det for oppdrett da…. Veldig spennende selvsagt, selv om man jo automatisk kobler litt til endel dårlige erfaringer med laksen-og delvis torsken når man tenker på videreutvikling av dette. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Tags: , , | Leave a comment